Linguee Apps

Közös forgalomba hozatali támogatás

A környezetvédelmi és állatjóléti támogatásnak összhangban kell állnia az EU környezetvédelmi politikájának általános célkitűzéseivel. A bizonyos területek hátrányait ellentételező támogatásnak hozzá kell járulnia a mezőgazdasági célú földhasználat fenntartásához, a vidéki területek megőrzéséhez, valamint a fenntartható gazdálkodási rendszerek működésben tartásához és népszerűsítéséhez.

Hasznos oldalak:

Ahhoz, hogy erre a támogatásra jogosult legyen, az EU-tagállamnak bizonyítania kell a kérdéses hátrányokat, és bizonyítékot kell nyújtania arra vonatkozóan, hogy a kifizetendő ellentételezés összege nem jelenti e hátrányok hatásának túlzott ellentételezését. A kompenzációs kifizetések szintjének arányban kell állnia a hátrányok gazdasági hatásával.

Csak az emberi ellenőrzés alatt nem tartható állandó hátrányok gazdasági hatása vehető figyelembe a kompenzációs kifizetések összegének kiszámításakor.

krémek és kenőcsök nyaki osteochondrosishoz

Az előírások betartására irányuló támogatás célja, hogy fedezze a környezetvédelem, közegészségügy, állat- és növényegészségügy, állatjólét és munkabiztonság területén érvényben lévő előírások alkalmazásának eredményeként felmerült költségek és elmaradt jövedelem egy részét.

A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatásra olyan 40 évnél fiatalabb személyek jogosultak, akik először indítanak mezőgazdasági vállalkozást elsődleges termelőként.

kaotikus ízületi fájdalom

A jogosult kedvezményezettek tervet nyújthatnak be mezőgazdasági tevékenységeik fejlesztésére. A korai nyugdíjba vonulásra vagy a gazdálkodási tevékenységek megszüntetésére irányuló támogatás a kereskedelmi gazdálkodási tevékenységek állandó jelleggel történő és végleges beszüntetése esetén engedélyezhető.

C-310/04. számú ügyben hozott ítéletének összefoglalása

A termelői csoportokra irányuló támogatások célja, hogy ösztönözze termelői csoportok létrehozását kínálatuk egyesítése, valamint termelésüknek a piaci igényekhez való igazítása érdekében.

Ez a támogatás csak kis- és középvállalkozások kkv-k számára nyújtható. Elszámolható költségek: megfelelő helyiségek bérleti díja, irodai berendezések — beleértve számítógépes hardver és szoftver eszközöket is — vásárlása, adminisztratív költségek személyzeti költségeket is beleértverezsi- és egyéb költségek.

csukló a kezében

A birtokrendezési támogatás célja a mezőgazdasági parcellák cseréjének ösztönzése és gazdaságilag életképes gazdaságok létrehozásának elősegítése. A minőségi mezőgazdasági termékek termelésének és forgalomba hozatalának ösztönzésére irányuló támogatás célja, hogy javítsa a mezőgazdasági termékek minőségét és arra ösztönözze a gazdálkodókat, hogy vegyenek részt a különböző élelmiszer-minőségi rendszerekben.

Applications Linguee

Közös forgalomba hozatali támogatás segítségnyújtás az agrárszektorban címén az alábbi intézkedésekre ítélhető meg támogatás: gazdálkodók és a mezőgazdaságban dolgozók számára nyújtott oktatás és képzés; helyettesítési szolgáltatás a gazdálkodó betegsége vagy szabadsága miatti távollét alatt; harmadik felek által nyújtott tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások közötti tapasztalatátadást szolgáló fórumok szervezése, illetve a versenyek, kiállítások vagy vásárok szervezése, valamint ezeken való részvétel; a tények vagy tudományos adatok közzététele; kiadványok.

Az állattenyésztési ágazatban nyújtható támogatások célja az EU állatállománya genetikai minőségének fenntartása és javítása.

A legkülső régiók és az égei-tengeri szigetek részére nyújtott támogatásokat, amelyek e régiók szükségleteinek kielégítésére irányulnak, eseti alapon vizsgálja meg a Bizottság az e régiókra alkalmazandó különös jogszabályi rendelkezések alapján, figyelembe véve a kérdéses intézkedéseknek az érintett régiókra vonatkozó vidékfejlesztési programokkal való összeegyeztethetőségét is. Azonban a versenyt torzító intézkedéseket a lehetőségekhez képest kerülni kell.

Ha előírnak egy minimális összegű, a termelők által fizetendő hozzájárulást a veszteségek vagy edzőkerékpár ízületi gyulladás esetén ilyen intézkedések költségeinek fedezésére, ez a kockázat minimális szintre csökkentésére ösztönzi őket.

FVM rendelet előírásainak megfelelő tároló létesítménnyel rendelkeznek. Magántárolási támogatást csak a tizenkét hónaposnál fiatalabb, ex 10 00 KN-kódú bárány, és a tizenkét hónaposnál fiatalabb, ex 50 11 KN-kódú kecske hasított testének és hasított féltestének frissen vagy hűtve tárolására lehet igénybe venni.

Az alábbi kockázat- és válságkezelési intézkedésekhez nyújtható állami támogatás: a mezőgazdasági termelésben vagy annak eszközeiben bekövetkezett kár megtérítésére irányuló támogatás; a TSE-vel fertőző szivacsos agyvelőbántalmakkal és elhullott állatállománnyal kapcsolatosan nyújtott támogatás; biztosítási díjak megfizetésére irányuló támogatás; a termelési, feldolgozási és forgalmazási kapacitás megszüntetésére irányuló támogatás.

A nehézséggel küzdő vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására nyújtott támogatás értékelésére a nehézséggel küzdő vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására nyújtott állami támogatásra vonatkozó hatályos európai uniós iránymutatások alapján kerül sor.

Vannak az agrárágazatra vonatkozó horizontális támogatási eszközök is.

izomfájdalom gyógyszere m

A mezőgazdasági termékek reklámozására irányuló támogatás akkor engedélyezhető, ha a reklámkampány minőségi termékekre irányul: elismert EU-s megjelölésekre mint például a bejegyzett eredetmegjelölés — az oltalom alatt álló eredetmegjelölés [OEM] és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés [OFJ] vagy nemzeti, regionális minőségjelző címkékre.

A reklámkampány nem irányulhat közvetlenül egy konkrét társaság vagy társaságok termékeire. Ez a támogatás az elsődleges mezőgazdasági termeléshez felhasznált energiatermékekre és villamos energiára vonatkozik.

A támogatott rövid lejáratú hitelek formájában nyújtott támogatások a továbbiakban nem engedélyezettek. A támogatások a minden ágazatra vonatkozó általános európai uniós szabályok vagy bizonyos konkrét rendeletek alapján voltak nyújthatók.

Az átláthatóság érdekében ezért a Bizottság arra törekedett, hogy világosabban meghatározza az EU-nak az erdészeti közös forgalomba hozatali támogatás számára nyújtott állami támogatásokra vonatkozó politikáját.

Ez alól kivétel a

Az iránymutatások azonban csak az erdőkben és egyéb fás területeken található élő fákra és azok természetes környezetére alkalmazandók. Nem vonatkoznak az erdőre alapozott iparágaknak nyújtott állami támogatásokra, a faanyagszállításra, a fafeldolgozásra vagy más erdészeti források termékként, illetve energiafejlesztésre történő felhasználására. ELJÁRÁSOK Minden új támogatási rendszert és új támogatást be kell jelenteni a Bizottságnak a megvalósításuk előtt, hacsak a támogatásra nem vonatkozik a Bizottság által elfogadott valamely mentességi rendelet.

  • Már igényelhető a borok krízislepárlási támogatása nak.
  • A Bíróság felfüggeszti az említett megsemmisítés hatályát az új rendszer ésszerű időn belül való elfogadásáig.

A — közötti időszakra vonatkozó iránymutatásokkal szemben most csak korlátozott időtartamra, maximum hét évre vonatkozó támogatási rendszerek engedélyezettek. Az új iránymutatásokat Az EU-tagállamoknak éves jelentéseket kell benyújtaniuk, és a Bizottság fenntartja a jogot további információk kérésére.

Ezek az iránymutatások A Bizottság azonban fenntartja a jogot arra, hogy fontos versenypolitikai megfontolások vagy mezőgazdasági, illetve az emberi egészséggel és az állategészségüggyel kapcsolatos megfontolások vagy más közösségi politikák, illetve nemzetközi kötelezettségvállalások figyelembevétele érdekében a fenti időpont előtt módosítsa ezeket. Utolsó frissítés:

a térdízületek kenőcsének eltartása